#192

Siri Sylvan och Sten Widmalm: Om hoten mot det demokratiska samtalet

Gäster i veckans podd är Siri Sylvan, doktorand i statskunskap vid Uppsala universitet och Sten Widmalm, Professor i statskunskap vid Uppsala universitet, som båda är aktuella med antologin Skör demokrati. Den offentliga debatten har under en längre tid präglats av en tilltagande polarisering och framväxande populistiska och extrema krafter i samhället. Men även mer demokratiskt sinnade krafter tycks bidra till utvecklingen.

Är det fria demokratiska samtalet och kunskapssökandet hotat? Och vilka är i så fall lösningarna?

Böcker