#169

Torbjörn Tännsjö och Peter Singer: Om vår tids etiska utmaningar

Gäster i veckans podd är filosoferna och vännerna Peter Singer och Torbjörn Tännsjö. Peter Singer brukar framhållas som en av världens mest inflytelserika filosofer. I boken En värld nu ger han sig i kast med några av vår tids viktigaste frågor och söker en etik för globaliseringens tidsålder. Torbjörn Tännsjö är författare till ett fyrtiotal böcker och en av Sveriges mest namnkunniga filosofer. I Folk & Vilja presenterar han tillsammans med Folke Tersman en ny historia om demokratins djup, räckvidd och yttersta mening.

Vilka stora bioetiska frågor ställer oss pandemin inför? Vilka principer bör styra vårdens prioriteringar; är strikt jämlikhet eftersträvansvärt, eller bör en ung person prioriteras före en äldre? Och hur högt i tak är det egentligen inom akademin?

Böcker