Alf Linderman

Alf Linderman

Alf Linderman har en bakgrund som docent i religionssociologi vid Uppsala universitet, och har också arbetat kortare perioder vid två universitet i USA. Alf Lindermans särskilda fokus som forskare är samspelet mellan medier, religion och kultur. Linderman tillträdde tjänsten som direktor på Sigtunastiftelsen hösten 2001. Han är redaktör för boken Fri vilja och mänskligt ansvar. 

Böcker