Fri vilja och mänskligt ansvar
illusion eller verklighet?

Hans Liljenström, Alf Linderman

198:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven November 2021
  • 280 Sidor
  • ISBN: 9789189139602
  • Utgiven November 2021
  • ISBN: 9789189139381
Fri vilja och mänskligt ansvar, boundFri vilja och mänskligt ansvar, pocketFri vilja och mänskligt ansvar, ebookFri vilja och mänskligt ansvar, audiobook

Vi ställs dagligen inför olika mer eller mindre svåra val – men vad är det egentligen som sker när vi väljer? Är fria och medvetna val en möjlighet?

Sedan antikens dagar har frågor om människans medvetande och vilja utgjort centrala teman. Nya rön inom både naturvetenskap och humaniora har bidragit med fler perspektiv på dessa frågor.

Fri vilja och mänskligt ansvar förmedlar tankar och perspektiv från många års fruktbara samtal på Sigtunastiftelsen, där forskare och experter samlat kunskap om människan och hennes natur. Bidragen i den här antologin sträcker sig från strikt biologiska perspektiv via modern fysik till humanistiska discipliner som filosofi och teologi men syftar alla till att ur olika synvinklar utforska kärnan av det mänskliga. Tillsammans ger de en klar inblick i hur ständigt aktuella frågor om viljans och frihetens problem kan förstås i ljuset av dagens natur- och humanvetenskaper.

Detaljer
  • Utgiven November 2021
  • 280 Sidor
  • ISBN: 9789189139602
  • Utgiven November 2021
  • ISBN: 9789189139381

Hans Liljenström

Hans Liljenström är professor i biometri vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och leder bland annat projektet Agora for Biosystems på Sigtunastiftelsen….

Alf Linderman

Alf Linderman har en bakgrund som docent i religionssociologi vid Uppsala universitet, och har också arbetat kortare perioder vid två…