Bill S. Hansson

Bill S. Hansson

Bill S. Hansson är professor och forskningsdirektör vid Max Planckinstitutet för kemisk ekologi i Jena samt en framstående internationell forskare inom neuroetologi – läran om hur vårt nervsystem har förändrats över tid och påverkat våra liv och hur vi beter oss. Han har skrivit en rad vetenskapliga arbeten och är knuten till ett flertal universitet och bildningsmiljöer.

Böcker