Lukter
En sinnlig historia

Bill S. Hansson

Kommer maj 2024.
Lukter, boundLukter, pocketLukter, ebookLukter, audiobook

Lukter utgör en så självklar del av livet att de ofta förbises. Men de spelar en mer avgörande roll än vad vi kan tro – för bland annat minne, parbildning och överlevnad hos både människor och djur. Även växter har en sorts luktsinne som de använder för att motta doftmeddelanden och varningssignaler.

I den här boken tecknas historien om lukternas förbisedda värld. Det är en berättelse om vad lukter är, om varför naturens dofter uppfattades så annorlunda av våra förfäder, om hur djur kommunicerar, lockar och bedrar varandra med dofter – och om hur den senaste luktteknologin kan komma att förändra vårt doftsinne i grunden.

Detaljer
  • Utgiven maj 2024
  • Släppdatum 2024-05-27
  • Recensionsdatum 2024-06-10
  • Översättare: Michael Larsson
  • ISBN: 9789189733893

Bill S. Hansson

Bill S. Hansson är professor och forskningsdirektör vid Max Planckinstitutet för kemisk ekologi i Jena samt en framstående internationell forskare…