Birgitta Forsman

Birgitta Forsman

Birgitta Forsman var vetenskapsteoretiker och docent i forskningsetik med en bakgrund som kulturarbetare. Som forskare och universitetslärare skrev hon flera böcker om forskningsetik och hade många olika uppdrag med anknytning till etik och vetenskap. Arvet från Darwin var den första bok hon publicerade som fri författare.

Böcker

Sans Magasin

I Media

Religion för ateister?

”De flesta ateister jag känner är helt oberörda och ointresserade av religion. Jag och en del andra kan däremot inte upphöra att lockas och fascineras av fenomenet. Alltså kunde jag naturligtvis inte låta bli att köpa Alain de Bottons bok ”Religion för ateister”. ”

Birgitta Forsmans senaste blogginlägg i Forskning & Framsteg.

Birgitta Forsman i ”En bok, en författare”

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Ändå finns fortfarande en utbredd uppfattning om att etik hör ihop med religion. I boken ”Gudlös etik” argumenterar Birgitta Forsman för att etiken måste befrias ur religionens tvångströja.
I TV-programmet En bok, en författare intervjuas hon om boken av Birger Schlaug.