Gösta Ekspong

Gösta Ekspong

Gösta Ekspong (1922-2017) var en svensk fysiker. Han räknas till en av pionjärerna inom elementarpartikelfysiken i Sverige. Ekspong växte upp i frikyrklig miljö i Sörmland och tillbringade sedan studietiden i Uppsala, där han knöt många viktiga kontakter. Under 1950-talet doktorerade han och var under ett år gästforskare i Bristol, där han utvecklade en banbrytande metod för att bestämma den neutrala pi-mesonens egenskaper. 

Författarporträtt: Ateljé Uggla

Böcker