James Watson

James Watson

Molekylärbiologen James Watson föddes i Chicago 1928. Som 25-åring upptäckte han tillsammans med Francis Crick dubbelhelixstrukturen hos DNA, vilket ledde till Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1962. 1968 utkom Dubbelhelixen i USA, som snabbt nådde ut till en stor läsekrets.

Böcker