Ove Hagelin

Ove Hagelin

Ove Hagelin är sedan 1997 hedersdoktor i medicin vid Karolinska institutet, och initiativtagaren och skaparen av det bok- och medicinhistoriska bibliotek, som han föreslog skulle få namn efter Anders Johan Hagströmer (1753–1830). Hagströmer var inspektor/rektor för det 1810 nybildade Kongl Carolinska Medico-Chirurgiska Institutet, till vilket han 1817 övertog det gamla Collegii Medici (1663–1812) och Kirurgiska Undervisningsverkets bibliotek, och dit flera av våra namnkunniga svenska läkare, inte minst Hagströmer själv, hade donerat sina samlingar. Dessa utgör tillsammans med Svenska Läkaresällskapets äldsta samlingar grunden för Hagströmerbiblioteket. I deposition har även tillkommit de äldsta delarna ur biblioteken vid Apotekarsocieteten och Svenska Tandläkare-Sällskapet och Carl Benedicks naturvetenskapliga bibliotek (rikt på alkemi) från f.d. Metallografiska Institutet. Samlingarna berikas stadigt med nyförvärv genom Föreningen Hagströmerbibliotekets Vänner.

​​Bland Hagelins många arbeten kan nämnas hans rikt illustrerade och kommenterade kataloger över Rare and Important Books i Svenska Läkaresällskapets, Karolinska Institutets, Apotekarsocietetens och Svenska Tandläkare-Sällskapets äldre boksamlingar, alla nu samlade under ett tak i Hagströmerbiblioteket.

Böcker