Läkekonst och vetenskap
En upptäcktsresa i Hagströmerbibliotekets samlingar

Ove Hagelin

336:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven augusti 2023
  • Släppdatum 2023-08-14
  • Recensionsdatum 2023-08-28
  • 381 Sidor
  • ISBN: 9789189733831
Läkekonst och vetenskap, boundLäkekonst och vetenskap, pocketLäkekonst och vetenskap, ebookLäkekonst och vetenskap, audiobook

Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet i Stockholm innehåller en av världens främsta samlingar av äldre böcker och planschverk inom medicin och närliggande områden. 

I Läkekonst & vetenskap bjuder Ove Hagelin, bokexpert och skapare av Hagströmerbiblioteket, in till upptäcktsfärd bland betydelsefulla medicinska och vetenskapliga verk i samlingarna. Med ständig blick för detaljer och oförlikneligt intresse för bokens historia skildrar Ove Hagelin både kända och okända skatter ur bibliotekets samlingar, placerar in dem i sitt historiska sammanhang och berättar om deras resa fram till Hagströmerbibliotekets bokvisningar.

Detaljer
  • Utgiven augusti 2023
  • Släppdatum 2023-08-14
  • Recensionsdatum 2023-08-28
  • 381 Sidor
  • ISBN: 9789189733831