Roland von Bothmer

Roland von Bothmer

Roland von Bothmer är växtgenetiker. Han är professor i kulturväxternas genetik och förädling vid Sveriges lantbruksuniversitet. Han är också verksam vid Nordiska genbanken och dess samarbetsprojekt The Global Seed Vault på Svalbard.

Böcker

I Media

SLU – de första trevande stegen

Jan-Olov Johansson skriver om ”SLU – Ett universitet mitt i samhällets utveckling” i sin blogg på Uppsala nya tidning.