Stephen Budiansky

Stephen Budiansky

Stephen Budiansky är författare, historiker och journalist. Han har länge verkat som vetenskapsskribent för bland annat Nature, New York Times och Washington Post. Kurt Gödel – Mot förnuftets gränser är hans andra bok i svensk översättning sedan Natur på människans villkor utkom 1997.

Böcker