Ledare: Psykedelisk renässans

I detta nummer skriver den amerikanske vetenskapsjournalisten Michael Pollan om den spännande forskningen om psykedeliska substanser. Ämnet är kontroversiellt i Sverige. Jag gissar att många kommer att avfärda Pollan som »drogliberal», men jag vågar påstå att de i så fall missar hans poäng. Pollan argumenterar för mer forskning. Psykedeliska substanser kan ha effekter som kan användas för att hjälpa personer att komma ur depressioner, bryta ett alkoholberoende eller att få bättre kontakt med sina känslor eller stärka den egna empatiska förmågan. Om det är så, varför ska vi inte använda dessa substanser i medicinskt syfte?

De rent sinnesutvidgande effekterna som psykedeliska substanser har är förstås också mycket spännande ur ett medvetandefilosofiskt perspektiv. Kanske kan de hjälpa oss att förstå medvetandets mysterium?

I Sverige finns redan organisationen Nätverket för Psykedelisk Vetenskap (www. psykedeliskvetenskap.org), ett nätverk av psykologer och andra intresserade som vill främja seriös forskning på området.

Personligen tror jag det finns mycket spännande att lära inom detta ämne, om vi kan befria oss från det stigma som hittills blockerat forskningen.

I detta nummer av Sans skriver också Nils Uddenberg om Gustaf Retzius, i dag mest förknippad med rasbiologi och skallmätningar. Uddenbergs biografi om Retzius visar att bilden är mer komplicerad än så. Jag tror att det tyvärr är ett tecken i samtiden, att vi försöker döma historien utifrån dagens kunskapsläge, vilket tyvärr ibland leder till rejäla missbedömningar.

Ta del av samtalet! Bli prenumerant och
få Sans direkt hem i brevlådan.

Böcker