Capitol vetenskapslunch: Skärmpanik – hot eller myt?

Unga mår allt sämre och vuxenvärlden letar efter orsaker. Teknik i allmänhet och skärmar i synnerhet har målats upp som syndabock. Men forskningsläget är svagt och tyder snarare på det motsatta: alarmismen är överdriven och missriktad.

Nya tekniker har historiskt sett möts av motstånd och skepticism – från den industriella revolutionens protesterande textilarbetare, ludditerna, till vår tids AI-skräck. Vad som ofta glöms bort är att tekniken är ett verktyg; problemen är sällan tekniken i sig utan vad vi gör med den. En felaktig beskrivning av verkligheten, leder till felaktiga insatser.

Medverkande:

Martin Ingvar, professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet och författare Tänkandets maskineri

Siri Helle, psykolog och författare Smartare än din telefon

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD, författare och bokförläggare på Fri Tanke

Vetenskapsluncherna är ett samarbete mellan Fri Tanke och Capitol. Varannan torsdag erbjuds soppa och vetenskap.

Inspelat på Bio Capitol 24/10 2019.

Böcker