Den gyllene grenen: Människan, medvetandet och maskinen

Artificiell Intelligens är på god väg att revolutionera vår värld. Men kommer den smarta teknologin att bli tänkande? Kommer vi lyckas skapa en maskin med medvetande? Det ställer oss inför den eviga frågan: Vad är egentligen en människa?

Det sägs ibland att människan inte bara är det vetande djuret utan också det skapande. Konstnärligt uttryck är en integrerad del av mänsklig kultur, från grottmålningar via Illiaden till ABBA. Hur kommer kultursektorn påverkas av att konst, litteratur och musik kan skapas av en AI? Vad är konst utan en mänsklig upphovsperson?

Lyssna på ett samtal om AI-revolutionens konsekvenser för kulturen och de många etiska problem som följer om maskinerna börjar tänka själva.

Medverkar gör:
Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik.
Gustav Söderström, produkt- och forskningschef på Spotify
Anna Jansson, konsthistoriker och ansvarig partnerskap Nationalmuseum

Samtalet leds av: Christer Sturmark & Victoria Larm

Böcker