Det öppna sinnelaget och dess fiender – ett samtal om liberalens roll i det nya politiska landskapet

I stora delar av världen har liberala ideal och rörelser lidit oroväckande nederlag. Det politiska landskapet är statt i förändring, den traditionella höger/vänsterskalans relevans är ifrågasatt och nya skiljelinjer inom politiken har framträtt.

Hur ska den som ändå tror på individen och friheten lyckas hålla sig upprätt genom denna kris?

Statsvetaren Gina Gustavsson argumenterar i boken Det öppna sinnelaget – och dess fiender för att det även i de mest liberala samhällen pågår en kamp mellan öppenhet och slutenhet. För att värna om individen och friheten måste vi slå vakt om “det öppna sinnelaget”.

Vi bjöd in till boklansering med samtal och musik om liberalens roll i det nya politiska landskapet. I samtalet deltog tre personer från olika delar av det politiska spektrat för att tillsammans med Gina reflektera över spänningen mellan öppenhet och slutenhet i samhället och politiken. För musiken står duon Roos/Tengholm, vilken består av jazzmusikerna Felicia Roos på saxofon och Johan Tengholm på kontrabas. 

Medverkande:
Gina Gustavsson, docent i statsvetenskap och författare till Det öppna sinnelaget – och dess fiender

Lena Andersson, författare

PJ Anders Linder, chefredaktör Axess Magasin

Leonidas Aretakis, författare och chefredaktör Flamman

Moderator: Christer Sturmark, VD Fri Tanke

Det öppna sinnelaget – och dess fiender är en del av den uppmärksammade bokserien Liberal Idédebatt och är ett samarbete mellan tidskriften Liberal Debatt och bokförlaget Fri Tanke.

Datum: Onsdagen 1 februari
Plats: Sibeliussalen i Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm

Det här evenemanget har genomförts med stöd av Kulturrådet.

Böcker