Gina Gustavsson

Gina Gustavsson

Gina Gustavsson (f.1984) är docent och lektor i statskunskap vid Uppsala universitet samt författare och fristående kolumnist i Dagens Nyheter. Hon har tidigare skrivit boken Du stolta, du fria. Om svenskarna, Sverigebilden och folkhälsopatriotismen (Kaunitz-Olsson 2021).

Böcker

Video

Nationalstaten – ett försvarstal

Nationalismen som politisk ideologi har en mörk historia, men begreppet är vida omtvistat och föga entydigt. Finns det fler sätt…

Podd

Poddspecial: Bokmässan 2022 del 1

#215

Julspecial med samtal från Fri tankes seminarieserie vid bokmässan 2022.    00:00:00 Ingen går med i en sekt Medverkande: Johan…

Sans Magasin

»Romantiken brukar framställas som kollektivistisk och konservativ, eller åtminstone kommunitär och inriktad på gemenskaper snarare än på individer. Vad kan det rimligen finnas för liberaler att hämta i en sådan strömning?«
Gina Gustavsson

Romantiken och liberalismen

Sans nr 4 2023

Text: Gina Gustavsson ROMANTIKEN brukar framställas som kollektivistisk och konservativ, eller åtminstone kommunitär och in­riktad på gemenskapen snarare än på…

Kategorier
  • Aktuellt
  • Historia
  • Samhälle

I Media

Förnuft och känsla i liberalismen

Vilken roll spelar erfarenheter, känslor och karaktärsdrag i den politiska filosofin? Gina Gustavsson, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, är…

Liberaler kan också ha känslor

Gina Gustavsson pratar om sin bok ”Det öppna sinnelaget – och dess fiender” med Mattias Svensson. Bland annat om liberalismens sanna väsen,…

Lever inte upp till sina principer

Gina Gustavsson menar att liberaler behöver bli mindre dogmatiska. Men hennes förslag har ändå för många brasklappar, menar Johan Wennström.