Existentiell salong: Är Sverige ett kristet land – och vad har det för betydelse?

“Vilka värderingar ska prägla vårt land? (…) Goda värderingar är avgörande för att skapa ett gott samhälle och en samhällsgemenskap. Vi vill ha ett land där vi lever sida vid sida som grannar – inte som främlingar. Då behövs ett gemensamt etiskt modersmål.” – Ebba Busch Thor, partiledare Kristdemokraterna

Fri Tanke och Libris presenterar Existentiell salong: Ett samtal om tro, mening och den svåra konsten att vara människa.

Värderingar är vår tids politiska modeord. Svenska, liberala, demokratiska. Och kristna. Enligt en undersökning genomförd vid Linnéuniversitetet vill allt fler svenskar se ett samhälle byggt på kristna värderingar. Men vad är det vi menar med kristna värden egentligen?

Sveriges kristna historia är lång och sträcker sig tillbaka till 800-talet. Kristnandet hänger starkt ihop med den tidiga statsbildningen och senare vår demokratisering. Gustav Vasas reformering skapade ett äktenskap mellan stat och kyrka som upplöstes först år 2000, en skilsmässa som inte var definitiv – Svenska kyrkan åtnjuter fortfarande en särställning bland trossamfunden och det finns fortfarande en lag som reglerar Svenska kyrkans organisation och mission.

Vårt kalenderår är en mischmasch av kristna traditioner som jul och påsk, forna traditioner som midsommar och valborg samt politiskt tillsatta högtider som 1 maj och nationaldagen 6 juni. Allt fler går ur kyrkan och tidigare religiöst motiverade högtider firas sekulärt, samtidigt som nya religiösa högtider introduceras, så som Hanukkah och Eid-al-adha.

Lever vi i en kristen kultur, och om vi gör det, vad innebär det? Vad händer med ett samhälle där traditioner, ritualer och trosuppfattningar inte längre delas av majoriteten? Vilka alternativ till gemensamma, meningsskapande, berättelser finns det?

I en polariserad tid blir det alltmer viktigt att kunna vara civiliserat oense. Därför har vi initierat den här samtalsserien med Joel Halldorf och Christer Sturmark, som representerar varsin livsåskådning: Kristendom respektive sekulär humanism. Salongen hålls fyra gånger under 2019.

Medverkande:

Joel Halldorf, författare, kulturskribent och docent i kyrkohistoria

Christer Sturmark, författare, bokförläggare och VD för vetenskapsförlaget Fri Tanke

Samtalet modereras av David Thurfjell, professor i religionsvetenskap vid Södertörns Högskola

Samtalet tog plats på Zitas Folkets Bio den 3:e september 2019.

Böcker