Huliganer och gentlemän – Om maskulinitet, våld och sport

Inspelat på Kulturhuset i Stockholm den 25 april 2017.

Det klassiska mansidealet står i kollisionskurs med mer moderna föreställningar om ”den jämställda mannen”. Män i grupp pekas ut som ett dåligt fenomen, och sportarenorna fylls av vrål. Feminismen har vunnit framsteg och samhällets syn på jämställdhet förändrats i grunden. Vad innebär det för männen idag?

Välkommen till ett samtal om normer och könsroller, där vi diskuterar hur föreställningar om män och maskulinitet konstrueras, och belyser hur historiska, sociala och kulturella faktorer har påverkat uttrycket av det ”typiskt” manliga. Sporten, kultursidorna och forskningen har alla sin roll att spela.

Gäster:

Isobel Hadley-Kamptz, journalist och författare. Hennes senaste bok Om sport och våld behandlar kopplingen mellan idrott och våld och maskulinitet.

Stephan Mendel-Enk, journalist och författare. Boken Med uppenbar känsla för stil kom 2004 och handlar om manlighet, om hur våld och frustrationen hänger ihop med den bild av manlighet som unga män formas till.

Samtalsledare: Christer Sturmark.

PI-samtalen är ett samarbete mellan Kulturhuset Stadsteatern, Kungl. Vetenskapskademien och Fri Tanke förlag.

Böcker