Kate Manne

Kate Manne

Kate Manne är filosof vid Cornell University och en av USA:s ledande tänkare inom feministisk filosofi och analytisk feminism.

Böcker

Sans Magasin

I Media