Klubb Apollo: Man föds inte till människa, man blir det

”Människan föddes fri och är överallt i bojor.” 

Jean-Jacques Rousseau, ur Om samhällsfördraget

Är människan styrd av sin biologi och sina naturliga drifter eller är hon ett oskrivet blad möjlig att forma genom kultur och språk?

Redan Platon gjorde en distinktion mellan den fysiska världen och den rena idévärlden. Verkligheten vi förnimmer är blott en skugga av sanningen och dessa idéer känns senare igen i den franska filosofen Jean-Jacques Rousseaus beskrivning av hur människan lämnat naturen och lever i ett sken av sitt sanna jag. Samhället har korrumperat oss, egentligen är vi ”ädla vildar”.

Beskrivningen av den mänskliga naturen som tvådelad, där kropp och själ är möjliga att separera, har visat sig felaktig men lever vidare. Vi ser dualismen återspeglas inom AI-forskningen, i analogin om kroppen som en maskin och vårt själsliv som programvara, eller i medicinen där psykiatrin är separerad från somatisk vård.

Under 1900-talet har naturvetenskapens syn på människan ifrågasatts av nya discipliner inom samhällsvetenskapen som sociologi, antropologi och genusvetenskap. Företrädare för socialkonstruktivismen menar att kategorier som kön, sexualitet och etnicitet skapas i samspel människor emellan och inte finns i någon objektiv mening.

Hur vi väljer att se på den mänskliga naturen påverkar ofrånkomligen hur vi ser på samhället och verkligheten.

Medverkande:

Patrik Lindenfors, docent i zoologisk ekologi vid Stockholms Universitet

Yvonne Hirdman, professor emeritus i genushistoria vid Stockholms Universitet

Den musikaliska underhållningen står den grammisbelönade pianisten Martin Hederos och trumpetaren Emil Strandberg för.

Kvällen presenteras av Isabella Lundgren, musiker, och Martina Stenström, förlagschef Fri Tanke

Christer Sturmark, bokförläggare Fri Tanke, modererar samtalet

Spelades in 9 mars 2020.

Om Klubb Apollo

Klubb Apollo är en idésalong där musiker och tänkare möts för att utforska vår tids stora frågor. Namnet kommer från den grekiska mytologins Apollo: solguden som var beskyddare av musiken, vetenskapen och sanningen.

Bakom klubben står musikern Isabella Lundgren och vetenskapsförlaget Fri Tanke.

Böcker