Pi-samtal: Ägnar sig forskare åt meningslös vetenskap?

År 1996 briserade en skandal inom forskarvärlden. Alan Sokal, professor i fysik, skickade in en nonsensartikel till tidskriften Social Text för att visa hur postmodernismen slagit rot i vetenskapen och urholkat både sanning och relevans. Nästan tjugo år senare avslöjade en grupp forskare vid MIT att de 2003 utvecklat ett program, SCIgen, som tog fram datorgenerade forskningsrapporter – 120 artiklar hade då publicerats med hjälp av programmet i ansedda tidskrifter över hela det akademiska spektrat.

Bibliometri kallas den kvantitativa mätningen av antalet citeringar forskare får i tidskrifter och rapporter. Det ligger till grund för fördelningen av forskningsmedel. Röster har höjts inom akademin för att det skapar en felaktig incitamentsstruktur, där “förpappring” och kvantitet i artikelproduktion premieras till förmån för relevant forskning och undervisning.

Vi har ett debattklimat där fakta och vedertagen kunskap ifrågasätts på oklara grunder, sakinnehållet behöver inte vara felaktigt för att resultatet ska avfärdas. Varför bör vi lita på forskningen? Ägnar sig forskare åt meningslös vetenskap?

Medverkande:

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi vid Lunds Universitet

Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan

Göran K Hansson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid Karolinska Institutet och ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och bokförläggare vid Fri Tanke.

Inspelat 7 november 2019 på Kulturhuset Under fontänen i Stockholm.

Böcker