Dumhetsparadoxen
Den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar

André Spicer, Mats Alvesson

:-55:-52:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven april 2018
 • ISBN: 9789188589019
 • Utgiven Mars 2019
 • 272 Sidor
 • ISBN: 9789188589279
 • Utgiven Maj 2018
 • ISBN: 9789178197224
Dumhetsparadoxen, boundDumhetsparadoxen, pocketDumhetsparadoxen, ebookDumhetsparadoxen, audiobook

Det finns oräkneliga vardagsexempel på organisationer som accepterar det tveksamma, det absurda och det helt idiotiska – allt från ohållbara management-trender till övertro på varumärke och image. Men en viss dos dumhet kan vara konstruktiv och ge goda kortsiktiga resultat: den kan uppmuntra folk att jobba på och ge drivkraft åt framgångar. Detta är dumhetsparadoxen.

Dumhetsparadoxen utforskar den funktionella dumhetens för- och nackdelar. Upptäck vad som gör att ingen på en arbetsplats tänker självständigt eller hur du kan göra din arbetsplats mindre dum genom att utmana det tanklösa likformighet som ofta råder. Den är en väckarklocka för smarta organisationer och kloka människor som uppmanar oss att använda vår intelligens för att uppnå organisatorisk framgång och socialt välstånd.

Detaljer
 • Utgiven april 2018
 • ISBN: 9789188589019
 • Utgiven Mars 2019
 • 272 Sidor
 • ISBN: 9789188589279
 • Utgiven Maj 2018
 • ISBN: 9789178197224