Pi-samtal: Förnuftets gåta

Är människan förnuftig eller irrationell? Alternativa fakta, kunskapsresistens och relativism tycks tyda på det senare. Teorierna om vår svaghet för kognitiva felslut har populariserats genom Daniel Kahneman och Richard Thaler, som belönats med ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Men stämmer det? Kan det vara så att förnuftets svagheter egentligen är styrkor, utformade för att stärka människan socialt genom att bekräfta det vi redan vet och övertyga andra om att vi har rätt?

Välkomna på ett samtal om förnuftets gåta. Varför tänker vi som vi gör? Har förnuftet rentav spelat ut sin roll?

I samband med samtalet lanseras Hugo Mercier och Dan Sperber, båda kognitionsforskare, bok Förnuft och fördom (Fri Tanke 2019). Pi-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke, Kungl. Vetenskapsakademien och Kulturhuset i Stockholm. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på det matematiska talet π.

Medverkande:

PC Jersild, läkare och författare

Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan

Jonas Olofsson, docent i psykologi vid Stockholms Universitet

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare Fri Tanke spelades in den 7 mars 2019 av Stadsteatern Kulturhuset. Video är upplagd med tillstånd av Kulturhuset Stadsteatern.

Böcker