Pi-samtal: Kampen om kolesterolet – Hjärtats främsta fiende?

Länge stod läkare maktlösa inför hjärt-kärlsjukdomarna. Det fanns inget man kunde göra, till stor del för att man inte visste vad som orsakade dem. Men till slut kom forskarna lösningen på spåren: kolesterolet. Sänkning av blodets kolesterolhalt har revolutionerat den förebyggande behandlingen av hjärtkärlsjukdomar.

Resultatet är att sjukligheten har minskat påtagligt och dödlighet i den här typen av sjukdomar har gått ner drastiskt under de senaste 40 åren. Ändå tvistas det fortfarande om kolesterolet – varför? Välkomna till ett Pi-samtal där vi undersöker kolesterolets roll i utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar: Hur vi kan påverka nivåerna genom livsstilsval och forskningsläget för nästa generations läkemedel.

Pi-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke, Kungl. Vetenskapsakademien och Kulturhuset i Stockholm. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på det matematiska talet π.

Medverkande:

Anders G. Olsson, seniorprofessor i invärtes medicin vid Linköpings universitet och specialist i kardiologi

Kenneth Pehrsson, docent och f.d. överläkare med specialistkompetens i internmedicin och kardiologi

Lena Jonasson, professor och överläkare på Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare Fri Tanke och spelade in 17 januari 2019.

Böcker