Pi-samtal: Kontroversiell vetenskap

Vetenskapen har en lika mörk som ljus historia. Exemplen är många: dåtidens läkekonst som gjorde större skada än nytta, första världskrigets kemvapen, andra världskrigets rasbiologi och kärnvapen.

Idag står vi inför svåra etiska dilemman till följd av den rasande utvecklingen inom vetenskapen. Ska det vara möjligt att skapa übermensch med hjälp av gensaxen crispr/cas9? Ska vi utveckla mänsklig artificiell intelligens eller är det vägen till armageddon? Leder forskning på biologiska skillnader mellan könen till ett cementerande av ojämlikhet? Är ekologisk mat bättre än genmodifierad?

Vad är möjligt att forska om? Och vad innebär det om vi inte gör det? Välkomna på ett Pi-samtal om kontroversiell vetenskap.

Pi-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke, Kungl. Vetenskapsakademien och Kulturhuset i Stockholm. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på det matematiska talet π.

Medverkande:

Nils Uddenberg, professor i psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning aktuell med Skallmätaren (Fri Tanke 2019)

Ulf Ellervik, professor i organisk kemi Lunds Universitet

Maria Gunther, doktor i partikelfysik, författare och vetenskapsjournalist

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare Fri Tanke

Datum: 4 april 2019

Böcker