Pi-samtal: Vår tids mentala ohälsa – är psykedelika en del av svaret?

Psykiska sjukdomar utgör ett globalt problem som innebär enorma samhällskostnader och mänskligt lidande. På 10 år har utskrivningen av antidepressiva mediciner ökat med 20%. Kan även psykedeliska substanser som LSD, psilocybin och meskalin, vara en del av svaret?

Psykedelisk renässans, journalistikprofessorn Michael Pollans omtalade bok utkommer nu på svenska! Pollan tar med oss på ett personligt utforskande av den medicinska och vetenskapliga revolutionen som sker kring psykedeliska substanser – och den förunderliga berättelsen om sina egna omvälvande psykedeliska erfarenheter.

Forskning från prestigefyllda universitet världen över indikerar att psykedeliska substanser kan hjälpa svårt sjuka människor. Kan de även vara till hjälp för friska?

Vi tar oss an denna viktiga och kontroversiella fråga och firar tillfället med ett panelsamtal på Kulturhuset, i samarbete med Fri Tanke och Forum/Debatt. Med oss har vi en av världens mest framstående forskare inom psykedelisk vetenskap, och svenska experter inom klinisk psykologi och organisk kemi.

Medverkande:

Matthew W. Johnson, docent i psykiatri, Johns Hopkins University

Rebecka Malm, leg. psykolog och författare

Ulf Ellervik, professor i kemi och författare

Samtalet modereras av Johan Eriksson, leg. psykolog och vice ordförande i Nätverket för psykedelisk vetenskap.

Inspelat 11 september 2019. Video är upplagd med tillstånd av Kulturhuset Stadsteatern.

Böcker