Pi-samtal: Varför vägrar vi acceptera vetenskapliga resultat?

Vi möter ofta olika former av skepsis mot vetenskapen, från vaccinskeptiker, klimatförnekare till anhängare av ovetenskapliga kostråd. Den amerikanska professorn Dan Kahans forskning visar att vi alla har en tendens till ”politically motivated reasoning”: vi tror hellre på det som stämmer med våra värderingar och vår identitet, än på vad som är sant. Kahan visar dessutom att välutbildade människor ofta har svårare att överge sina ogrundade uppfattningar än människor med lägre utbildningsnivå.

I kvällens PI-samtal diskuterar vi de psykologiska mekanismerna bakom detta, och hur vi ska kunna hantera dessa tendenser i dagens informationsintensiva samhälle.

 

MEDVERKANDE

Torbjörn Fagerström, professor i teoretisk ekologi

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi och preses för Kungl. Vetenskapsakademien

Christina Moberg, professor i organisk kemi och tidigare preses för Kungl. Vetenskapsakademien

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare på Fri Tanke

 

PI-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke, Kungl. Vetenskapsakademien och Kulturhuset i Stockholm. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på det matematiska talet π.

Böcker