Pi-symposium: Steven Pinker, Anna Rosling och Åsa Wikforss

Vanliga, men felaktiga, uppfattningar om världens tillstånd får oss att göra felaktiga prioriteringar och ta kontraproduktiva beslut. En panel bestående av Steven Pinker, professor i psykologi, Anna Rosling Rönnlund, medgrundare till Gapminder och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, diskuterar vikten av att sprida en faktabaserad världsbild. Det här är tredje delen av tre samtal som spelades in den 27 oktober 2018 på Cirkus i Stockholm.

Böcker