Seminarium om funktionell dumhet med Mats Alvesson och Sanna Rayman

Delar av vårt arbetsliv och våra organisationer har blivit dumhetsmaskiner. Gång på gång ser vi hur annars begåvade och utbildade personer slutar tänka och håller på med meningslösheter. Självständigt tänkande och integritet får stryka på foten för anpasslighet och värnande om att allt se ska bra ut. Många slutar ställa kritiska frågor och bryr sig inte om de vidare konsekvenserna av sina handlingar. I stället för komplext tänkande får vi urvattnad jargong och specialiserat tunnelseende. Detta kan leda till dåligt fungerande arbetsplatser och fördummade medarbetare och chefer men paradoxalt också till organisationer där folk är disciplinerade, samstämda, positiva och produktiva, i alla fall på kort sikt.

I samband med att Fri Tanke släpper Mats Alvessons och André Spicer’s senaste bok Dumhetsparadoxen håller vi ett seminarium om funktionell dumhet på Handelshögskolan i Stockholm. Du kommer att bjudas på en spännande föreläsning och ett samtal mellan Mats Alvesson, professor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och Sanna Rayman, journalist och debattredaktör på tidningen Dagens Samhälle.

Boken Dumhetsparadoxen är en väckarklocka för ett allt mer dumhetspräglat arbetsliv – en bok som uppmanar oss att använda vår intelligens för att göra meningsfullt arbete, uppnå personlig tillfredsställelse och organisatorisk framgång. Harmoni och handlingskraft kan balanseras i en kultur av ifrågasättande och utmaningar – om man vet hur man ska göra.

Mats Alvesson är organisations- och ledningsforskare och professor vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet och en av Sveriges internationellt mest kända samhällsvetare. Han myntade 2012 begreppet funktionell dumhet som syftar på frånvaron av kritisk reflektion.

Sanna Rayman är journalist, debattör och kolumnist och jobbar just nu som debattchef på Dagens Samhälle.

Böcker