Seminarium: Vetenskap, teknologi och mänsklighetens framtid

”Nya radikala teknologier inom t.ex. bio-, nano- och IT-området utlovar enorm potential till ekonomisk vinning och förbättrade villkor för mänskligheten. De verkar också föra med sig betydande risker, inklusive risken för mänsklighetens undergång. I sin nya bok Here Be Dragons: Science, Technology and the Future of Humanity (Oxford University Press, 2016) argumenterar Olle Häggström för att vi behöver agera med helt annan grad av framsynthet än vad som idag är fallet, i syfte att försöka skörda frukterna samtidigt som vi undviker riskerna. Med utgångspunkt från boken kommer här att diskuteras de nya teknologiernas möjligheter och risker, och i vad mån (och i så fall hur) vi genom framsynt agerande kan bättra på oddsen för ett lyckligt utfall.”

Paneldeltagare

Hannes Sjöblad är Sverigeambassadör för Singularity University (NASA). Han har en bakgrund som företagsledare, teknikaktivist och biohacker.

Ann-Sophie Crepin är forskare vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Karim Jebari är filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier.

Moderatorer

Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi och VD för Institutet för Framtidsstudier, och Christer Sturmark, författare och förlagschef för Fri Tanke förlag.

Seminarium på Svea konferens i Stockholm, inspelat den 15 februari 2016.

Böcker