Stockholms bokhelg: Vem bär ansvaret för det fria ordet?

I välutvecklade demokratier utgör statlig censur inte längre det främsta hotet mot yttrandefriheten. Men samtidigt ser vi en utveckling där kommersiella aktörer kommit att förfoga över det offentliga rummet och där censur blivit något vi ålägger såväl varandra som oss själva. Vem bär då egentligen ansvaret för att upprätthålla det fria ordet?

Medverkande: Sakine Madon, politisk chefredaktör för UNT, författare till Inget är heligt (Fri tanke förlag). Torbjörn Elensky, författare, aktuell med Absolut text (Fri tanke förlag). Elisabeth Åsbrink, författare, aktuell med Tack och hej leverpastej (Polaris förlag). Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, författare till Därför demokrati (Fri tanke förlag).

Moderator: Christer Sturmark, VD och bokförläggare på Fri tanke förlag.

Datum: 20 maj

Arrangeras av: Fri tanke, Polaris och Svenska Akademien.

Böcker