Vem är du? Identitet, personlighet och populism

Vilka vi är och varifrån vi kommer är en av vår tids mest brännande frågor – och en av våra främsta konfliktytor. Se en av världens ledande intellektuella, filosofiprofessorn Kwame Anthony Appiah möta Åsa Wikforss, professor i filosofi, samt Merve Emre, docent i engelska, på Maximteatern i ett samtal om identitet, personlighet och populism.

Vem tror du att du är? Den frågan är tätt sammanbunden med en annan: Vad tror du att du är? Kön. Religion. Etnicitet. Nationalitet. Klass. Kultur. Dessa typer av tillhörigheter hjälper till när vi ska orientera oss i förståelsen av oss själva, likväl som de formar vår polariserade omvärld.

Vi föreställer oss ofta att identitet är något individuellt. Men identiteterna som formar världen, våra motgångar och våra förhoppningar, existerar i en social kontext och delas av oräkneliga fler. Vår bild av oss själva formas av vårt egna sociala sammanhang, men också av andra mer eller mindre konstruerade tillhörigheter.

Kwame Anthony Appiah menar att identiteter är myter som ger våra liv mening och skapar tillit i våra samhällen. Det är lögnerna som binder oss samman. Är vi bundna vid våra identiteter, eller kan vi omvandlas fritt, närhelst vi vill?

Idag är de myter, eller berättelser, som vi berättar om oss själva också en orsak till splittring. Alla har sin berättelse och därmed sin “sanning”. Men är alla myter lika bra? Åsa Wikforss är en av Sveriges främsta filosofer, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och tillträdande ledamot i Svenska Akademien, och har gått till storms mot kunskapsresistens och alternativa fakta i den offentliga debatten. Hur skapar vi positiva politiska myter?

Vad är det som gör dig, till dig? Den frågan försöker otaliga personlighetstester besvara. Vår kollektiva vilja att kategorisera varandra och oss själva tycks omättlig. Merve Emre är docent i engelska och granskar i boken ”Vilken typ är du?” personlighetstester i allmänhet och ett av näringslivets mest använda tester, Myer-Briggs, i synnerhet. Resultatet är en svidande uppgörelse med testernas ovetenskaplighet, det visar sig att de bara är en modern form av horoskop.

OM PI
Pi-symposium är ett samarbete mellan Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och syftar till att öka kunskapen om verkligheten och oss själva. “Pi” står för det matematiska tecknet π.

Böcker