Demokratiparadoxen

Tommy Andersson

249:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven april 2023
  • ISBN: 9789189526594
  • Utgiven april 2023
  • ISBN: 9789189733220
Demokratiparadoxen, boundDemokratiparadoxen, pocketDemokratiparadoxen, ebookDemokratiparadoxen, audiobook

Hur demokratiska är våra demokratier? 

Varje demokratiskt system har spelregler som gör att resultaten i politiska val i någon mening redan är förutbestämda. Ett vanligt problem är att väljarna inte har särskilt många alternativ att välja på och att de alternativ som finns inte behöver återspegla de röstberättigades åsikter. Ett annat problem är att valdistriktens gränsdragning kan bestämma utgången innan medborgarna ens har gått till vallokalerna. 

I Demokratiparadoxen redogör professorn i nationalekonomi Tommy Andersson noggrant och nyfiket för några av de paradoxer som finns i de demokratiska systemen. Även om det demokratiska styrelseskicket är att föredra så finns det en rad paradoxer som länge har sysselsatt matematiker, filosofer och politiker som Arrow, Condorcet och Jefferson.

Tommy Andersson är professor i nationalekonomi vid Lunds universitet. I sin forskning undersöker han olika samhällsproblem från ett matematiskt perspektiv och har varit med och tagit fram Skandinaviens första algoritmbaserade organbytesprogram och världens första algoritmbaserade system för placering av kvotflyktingar. Sedan 2019 är han ledamot av Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. 2020 kom hans bok Algoritmmakaren på Fri Tanke.

Detaljer
  • Utgiven april 2023
  • ISBN: 9789189526594
  • Utgiven april 2023
  • ISBN: 9789189733220