Robotik

Alan Winfield

Boken är slutnoterad och kan inte köpas längre.
Robotik, boundRobotik, pocketRobotik, ebookRobotik, audiobook

Robotik är en avgörande teknologi i den moderna världen. Robotar är en väletablerad del av tillverkning och lagerhållning, sammanställer bilar och tvättmaskiner och flyttar varor till och från förvaringshyllan vid köp över internet. Helt nyligen har robotar börjat ta de första stegen in i hem och sjukhus, samt nått stora framgångar vid utforskandet av andra planeter. Trots detta har de inte lyckats motsvara de högt ställda förväntningarna från 1950- och 60-talen. Då var den allmänna meningen, både hos vetenskapsmän och ingenjörer såväl som den större allmänheten, att vi vid skiftet mellan 1900- och 2000-talet skulle ha intelligenta robotar som betjänter, vänner eller kollegor.
Kort om robotik förklarar hur robotiken både kan vara en framgångssaga och en besvikelse, hur robotar kan vara både alldagliga och otroliga, och studerar deras viktiga utveckling inom vetenskapen och hur de används i vår vardag.

Detaljer
  • Utgiven november 2014
  • ca 160 Sidor
  • Översättare: Rikard Svartvik
  • Inbunden
  • ISBN: 9789187513091