Med känsla för is

Anna Schytt

267:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven mars 2018
  • ISBN: 9789187935831
Med känsla för is, boundMed känsla för is, pocketMed känsla för is, ebookMed känsla för is, audiobook

Hösten 1949 gick Valter Schytt ombord på sälfångaren Norsel i Oslos hamn. Den var lastad med mat för flera år, två trähus, polarhundar, slädar, vetenskaplig utrustning, två flygplan och fjorton expeditionsmedlemmar, varav nio forskare. Han hade just fyllt 30 år och var nybliven filosofie licentiat i geografi. Han var ännu ogift. Expeditionen har beskrivits som den första i sitt slag till Antarktis: internationell, vetenskaplig och modern. Andra världskriget var över och nu hade Norge, Sverige och Storbritannien satt sina nationella intressen åt sidan för att samarbeta kring vetenskapliga frågeställningar på den okända kontinenten. Den överskuggande frågeställningen var: Kunde den uppvärmning som konstaterats på norra halvklotet också påvisas på södra halvklotet? I norr smälte glaciärerna kraftigt, var det en global trend eller inte?

Vetenskapen var Valter Schytts biljett till klassresan, men också till en två år lång expedition till Antarktis med livet som insats. Utifrån Valters dagböcker kan hans dotter Anna nu berätta om ett vetenskapligt äventyr på en av världens mest obeboeliga platser.

Boken är rikt illustrerad med fotografier från expeditionen.

Detaljer
  • Utgiven mars 2018
  • ISBN: 9789187935831