Idéerna som tände debatten
Narkotikan i medierna

Jan Malmstedt

Boken är slutnoterad och kan inte köpas längre.
Idéerna som tände debatten, boundIdéerna som tände debatten, pocketIdéerna som tände debatten, ebookIdéerna som tände debatten, audiobook

Vilken roll har medierna i samhällets uppfattning om droger? Hur påverkar deras vinkling allmänhetens förhållningssätt till knark och missbruksproblem? Samhällets inställning till droger har genomgått en omvälvande förändring under de senaste 50 åren. Preparat som i början ansågs ofarliga har med tiden visat sig resultera i missbruk och utanförskap. Förklaringsmodellerna kring missbruk har skiftat från att handla om utbud till sociala och individuella faktorer. De idéer som låg till grund för drogdebatten på 60-talet kan kännas föråldrade idag då tonen är en helt annan, men dagens konflikter kring drogpolitik och missbruksvård kan utan tvivel spåras tillbaka till 60-talet. Narkotikan och medierna tar sin startpunkt i 60-talets mediedebatt kring orsaker till alkohol- och narkotikamissbruk, och visar på hur samhällets syn har förändrats över tid.

Detaljer
  • Utgiven februari 2015
  • Inbunden med skyddsomslag
  • ISBN: 9789187513879