Rättvisa åt djuren
vårt gemensamma ansvar

Martha C. Nussbaum

289:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven juni 2024
 • Släppdatum 2024-06-12
 • Recensionsdatum 2024-06-26
 • 408 Sidor
 • Översättare: Anders Hansson
 • 151x226
 • ISBN: 9789189732285
Rättvisa åt djuren, boundRättvisa åt djuren, pocketRättvisa åt djuren, ebookRättvisa åt djuren, audiobook

Luftföroreningar, avfallsdumpning och avskogning – den mänskliga aktivitet som bryter ned vårt gemensamma klimat drabbar i allt större utsträckning djuren. Det är inte bara tjuvjakt, vanskötsel och köttindustri som åsamkar dem lidande och skada. Varhelst städer, lantbruk och industrier breder ut sig uppstår konflikter mellan mänskliga intressen och de alltmer trängda djuren. Dessutom förstör klimatförändringar, förgiftning och miljövådligt avfall den planet som är alla djurs gemensamma boningsplats. Någonting har gått fel i civilisationens utveckling. Det är hög tid att inse att djurens rätt är vår gemensamma skyldighet.

I Rättvisa åt djuren utarbetar den världsberömda filosofen Martha C. Nussbaum ett nytt teoretiskt ramverk för hur vi kan omskapa relationen mellan människor och djur. Den är en appell till en hel planet, ett stridsrop och en ny ansats för en genomgripande etisk, juridisk och politisk förändring som inte längre kan dröja.

Detaljer
 • Utgiven juni 2024
 • Släppdatum 2024-06-12
 • Recensionsdatum 2024-06-26
 • 408 Sidor
 • Översättare: Anders Hansson
 • 151x226
 • ISBN: 9789189732285