Derek Parfit
Filosofen som sökte moralens kärna

David Edmonds

289:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven april 2024
 • Släppdatum 2024-04-29
 • Recensionsdatum 2024-05-13
 • 440 Sidor
 • Översättare: Anders Hansson
 • 151x226
 • ISBN: 9789189526211
Derek Parfit, boundDerek Parfit, pocketDerek Parfit, ebookDerek Parfit, audiobook

Trots att han var en av de mest inflytelserika moralfilosoferna under 1900-talet, har han aldrig nått en bredare krets utanför akademin. Med sin originella livsstil och sin glasklara analytiska blick blev Derek Parfit en av de mest legendariska tänkarna i den brittiska universitetsvärlden efter andra världskriget. Genom skarpsinniga tankeexperiment och språklig precision resonerade Parfit om det som angår oss alla: etik och moral, personlig identitet, rationalitet och vilka skyldigheter vi har gentemot framtida generationer.

I sin bok beskriver David Edmonds ett excentriskt geni som var osedvanligt hängiven sin strävan att föra den moralfilosofiska utvecklingen framåt och demonstrera moralens objektivitet. För att inte slösa värdefull tid och tankemöda bar Parfit alltid gråa byxor och vit skjorta, åt nästan samma sak varje dag och hade egentligen bara ett intresse utanför filosofin: fotografering av vackra byggnader.

Detaljer
 • Utgiven april 2024
 • Släppdatum 2024-04-29
 • Recensionsdatum 2024-05-13
 • 440 Sidor
 • Översättare: Anders Hansson
 • 151x226
 • ISBN: 9789189526211

David Edmonds

David Edmonds (f. 1954) är en brittisk filosof och framstående forskare vid Oxfords universitet. Edmonds är författare till ett flertal…