Derek Parfit
Filosofen som sökte moralens kärna

David Edmonds

Kommer april 2024.
Derek Parfit, boundDerek Parfit, pocketDerek Parfit, ebookDerek Parfit, audiobook

Om vi inte kan skilja på rätt och fel finns det ingen mening med livet. 

Derek Parfit var en av de mest inflytelserika moralfilosoferna under 1900-talet, men var föga känd utanför det akademiska rummet. Genom skarpsinniga tankeexperiment och språklig precision resonerade Parfit om det som angår oss alla: etik och moral, personlig identitet, rationalitet och vilka skyldigheter vi har gentemot framtida generationer. 

I sin bok beskriver David Edmonds ett excentriskt geni som var osedvanligt hängiven sin strävan att föra den moralfilosofiska utvecklingen framåt och demonstrera moralens objektivitet. För att inte slösa värdefull tid och tankemöda bar Parfit alltid gråa byxor och vit skjorta, åt nästan samma sak varje dag och hade endast ett intresse utanför filosofin: fotografering.

Detaljer
  • Utgiven april 2024
  • Släppdatum 2024-04-29
  • Recensionsdatum 2024-05-13
  • Översättare: Anders Hansson
  • ISBN: 9789189526211

David Edmonds

David Edmonds (f. 1954) är en brittisk filosof och framstående forskare vid Oxfords universitet. Edmonds är författare till ett flertal…