Sans 2/2021: Det mänskliga medvetandets mysterium
Det mänskliga medvetandets mysterium

Boken är slutnoterad och kan inte köpas längre.
Sans 2/2021: Det mänskliga medvetandets mysterium, boundSans 2/2021: Det mänskliga medvetandets mysterium, pocketSans 2/2021: Det mänskliga medvetandets mysterium, ebookSans 2/2021: Det mänskliga medvetandets mysterium, audiobook

I Sans nr 2/2021 utforskas det mänskliga medvetandets mysterium. Det är ett fullspäckat nummer som behandlar frågor såsom hur man kan fastställa vem eller vad som har ett medvetande, hur synen på naturens skönhet kan förändra en människa i grunden, en uppdatering om forskningsläget kring psykopati och varför skapandet av nollan är ett av de största genombrotten i matematikens historia.

Innehåll:

 • Ulf Danielsson: “Hur vet man om det finns någon där?”
 • Annaka Harris: “En gåta som döljer sig framför våra ögon”
 • Olle Häggström: “Medvetna maskiner”
 • Peter Godfrey-Smith: “Vårt inre språk”
 • Ted Chiang: “Vad som förväntas av oss”
 • Patricia Churchland: “Psykopati är att sakna samvete”
 • Fredrik Kärrholm: “Brutaliteten är värre än någonsin”
 • Sven Widmalm: “Nobelpriset och nazismen”
 • Lisbeth Sachs: “Vem ska leva?”
 • Jarl Torgerson: Signerat: “På reträtt från Hippokrates?”
 • Folke Tersman & Torbjörn Tännsjö: “Eliten, folket och föraktet”
 • Ella Shoshan-Söör: Signerat: “Blicken från ovan”
 • Björn Persson: “Hur naturens skönhet förändrade mig”
 • Sture Forsén: “Nollans väg till matematikens finrum”
 • Anders Karlqvist: “Hilberts ofullbordade”
 • Valerie Van Mulukom: Signerat: “Även en icke-religiös världsbild ger tröst”
 • Carl Lindgren: “Läkaren vid kung Dareios hov”
Detaljer
 • Utgiven mars 2021
 • 99 Sidor
 • 169x239
 • Limmad
 • ISBN: 9789189139770