Tro och vetande

Ingemar Hedenius

:-:-52:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven 2009
  • Inbunden
  • ISBN: 9789186061036
  • ISBN: 9789186061791
Tro och vetande, boundTro och vetande, pocketTro och vetande, ebookTro och vetande, audiobook

Ingemar Hedenius välkända och kontroversiella klassiker Tro och vetande utkom 1949. Den lade grunden för en av Sveriges mest omfattande kulturdebatter.

Hedenius angrepp mot kristendomen, teologin och Svenska kyrkan blev mycket framgångsrikt och bokens skarpa argumentation förändrade den svenska religionskritiken i grunden.

1949 gavs Tro och vetande ut för första gången, men de frågor boken väcker och den diskussion den gav upphov till är tveklöst lika aktuella nu som då.

Hedenius budskap om att bara tro på ”sådant som det finns förnuftiga skäl att hålla för sant” är ännu ledstjärna för dem som värnar det sekulära samhället och vetenskapens roll. Tro och vetande har som få andra texter kunnat engagera en bred publik i en svår och viktig filosofisk diskussion.

Detaljer
  • Utgiven 2009
  • Inbunden
  • ISBN: 9789186061036
  • ISBN: 9789186061791