Ingemar Hedenius

Ingemar Hedenius

Ingemar Hedenius [1908-1982] var professor i praktisk filosofi i Uppsala 1947-1973. Han var en ledande kulturdebattör och tillsammans med Herbert Tingsten en av Sveriges mest kända motståndare till organiserad kristendom. Hans första bok, Om rätt och moral, utkom 1941. Många av hans olika artiklar har samlats och getts ut i bokform. Han har även publicerat skönlitterära skrifter.

Böcker