Tryggare kan ingen vara?

Pehr Granqvist

Kommer mars 2023.
Tryggare kan ingen vara?, boundTryggare kan ingen vara?, pocketTryggare kan ingen vara?, ebookTryggare kan ingen vara?, audiobook

Religion är den främsta källan till mening och tröst för miljarder människor. Den erbjuder gemenskap, socialt stöd, andliga upplevelser och kontakt med tillvarons mysterium. 

Även om den traditionellt religiösa livshållningen tappar i popularitet förblir vi lockade av något annat än det vi uppfattar med blotta ögat: andligt sökande och fördjupad livskänsla. Historien visar samtidigt otaliga exempel på när religion varit ett hinder för vetenskaplig utveckling och en orsak till krig och blodiga konflikter mellan olika nationer och grupper. 

I Tryggare kan ingen vara? söker psykologen Pehr Granqvist förstå hur religionen förblir en så viktig ingrediens i praktiskt taget alla mänskliga samhällen och på vilka nya sätt vi kan förhålla oss till detta faktum.

Detaljer
  • Utgiven mars 2023
  • ISBN: 9789189526785

Pehr Granqvist

Pehr Granqvist, född 1973, är professor i psykologi vid Stockholms universitet. Hans forskning behandlar anknytningsteori relaterad till olika aspekter av…