Upplysningen
En essä om dess beskaffenhet, nytta och nödvändighet för samhället

Gunnar Petri

199:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven januari 2024
  • Släppdatum 2024-01-08
  • Recensionsdatum 2024-01-22
  • 184 Sidor
  • ISBN: 9789189732872
Upplysningen, boundUpplysningen, pocketUpplysningen, ebookUpplysningen, audiobook

Vad var upplysningen – den historiska händelse som under 1700-talet satte människans förnuftsförmågor i rörelse och omstöpte kulturer, individer och samhällen? 

I mer än 250 år har upplysningsidéerna både idealiserats, förvrängts och demoniserats. Otaliga är de filosofiska och politiska rörelser – från liberalismen till existentialismen och marxismen – som sagt sig tala i dess namn. Försöken att i olika syften utnyttja eller motverka dem har bildat det spänningsfält där vi fortfarande lever. 

I denna bok går Gunnar Petri till botten med det kulturella arv som mer än något annat har format vår samtid. För att förstå upplysningen, dess nytta och motkrafter måste vi studera dess historia. På spel står inget mindre än vår framtid.

Gunnar Petri är författare och doktor i juridik. Han har tidigare utkommit med bland annat en biografi om den svenske politikern och författaren Hans Järta.

Detaljer
  • Utgiven januari 2024
  • Släppdatum 2024-01-08
  • Recensionsdatum 2024-01-22
  • 184 Sidor
  • ISBN: 9789189732872