Aktuellt

»Romantiken brukar framställas som kollektivistisk och konservativ, eller åtminstone kommunitär och inriktad på gemenskaper snarare än på individer. Vad kan det rimligen finnas för liberaler att hämta i en sådan strömning?«
Gina Gustavsson

Romantiken och liberalismen

Sans nr 4 2023

Text: Gina Gustavsson ROMANTIKEN brukar framställas som kollektivistisk och konservativ, eller åtminstone kommunitär och in­riktad på gemenskapen snarare än på…

Kategorier
  • Aktuellt
  • Historia
  • Samhälle
»Varför skulle en vettig människa ansluta sig till en verksamhet som tar bort möjligheten till familjeliv och fordrar ett liv i celibat? Reproduktion är trots allt själva kärnan i den evolution som har format oss under miljontals år. Ändå kräver många religiösa institutioner runt om i världen just detta.«
Ruth Mace & Alberto Micheletti

Varför finns celibat?

Sans nr 3 2023

Text: Ruth Mace & Alberto Micheletti Varför skulle en vettig människa ansluta sig till en verksamhet som tar bort möjligheten…

Kategorier
  • Aktuellt
  • Uncategorized
»De som skrivit om den vetenskapliga revolutionen och om upplysningen har sålunda i allmänhet haft en dubbel agenda – dels att beskriva ett historiskt förlopp och tolka dess budskap, dels att främja, motverka, omtolka eller modifiera detta budskap«
Svante Nordin

Den vetenskapliga revolutionen och upplysningen

Sans nr 1 2023

DET STORA DRAMA som utspelade sig i 1600-talets och 1700-talets filosofi var den vetenskapliga revolutionen och upplysningen. Men hur förhåller…

Kategorier
  • Aktuellt
  • Uncategorized