Aktuellt

»De som skrivit om den vetenskapliga revolutionen och om upplysningen har sålunda i allmänhet haft en dubbel agenda – dels att beskriva ett historiskt förlopp och tolka dess budskap, dels att främja, motverka, omtolka eller modifiera detta budskap«
Svante Nordin

Den vetenskapliga revolutionen och upplysningen

Sans nr 1 2023

DET STORA DRAMA som utspelade sig i 1600-talets och 1700-talets filosofi var den vetenskapliga revolutionen och upplysningen. Men hur förhåller…

Kategorier
  • Aktuellt
  • Uncategorized