Kalendarium

Pi-samtal: Den vetenskapliga revolutionen

Den moderna vetenskapen föddes under den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet. Dess början brukar ibland markeras med  publiceringen av Francis Bacons…