Sevärt

Rebecca Goldstein om Kurt Gödel

Rebecca Goldstein talar om matematikern och logikern Kurt Gödel och hans revolutionerande ofullständighetsteorem som skakade hela den matematiska vetenskapen i grunden.

Sam Harris om neurovetenskap och moralfilosofi

Sam Harris föreläser om sin nya bok ”The Moral Landscape: Can Science Determine Human Values?”. Boken utkommer på svenska våren 2011 med titeln ”Moralens landskap”. Föreläsningen är 1 tim 40 min.

Daniel Dennett

Filosofen Daniel Dennett talar om evolutionen.