Sevärt

Hur vetenskapen förändrade vår värld

Professor Robert Winston presenterar de främsta vetenskapliga framstegen de senaste 50 åren, och hur de har påverkat oss. Sändes i BBC 1 den 23 december 2010.

Carl Sagan – Pale Blue Dot

Carl Sagan var en amerikansk astronom som var djupt engagerad i folkbildning, nedrustning och humanism. Den här videon visar på ett djupt gripande sätt hur liten och obetydlig vår planet är, sedd från Saturnus omloppsbana. Ändå betyder den allt för oss.

Rebecca Goldstein om Kurt Gödel

Rebecca Goldstein talar om matematikern och logikern Kurt Gödel och hans revolutionerande ofullständighetsteorem som skakade hela den matematiska vetenskapen i grunden.

Sam Harris om neurovetenskap och moralfilosofi

Sam Harris föreläser om sin nya bok ”The Moral Landscape: Can Science Determine Human Values?”. Boken utkommer på svenska våren 2011 med titeln ”Moralens landskap”. Föreläsningen är 1 tim 40 min.

Daniel Dennett

Filosofen Daniel Dennett talar om evolutionen.