Bildande och förvirrande om hoten mot demokratin

Respons Mars 2022.

Två nyutkomna böcker på temat demokrati berör likartade frågor, men sinsemellan är de mycket olika. Medan Ludvig Beckman levererar en omfattande och fascinerande portion bildning om möjligheterna och problemen förknippade med folkviljans förverkligande, skapar Åsa och Mårten Wikforss bok om kunskapens och expertisens roll i det demokratiska samhällsbygget mest förvirring.

Böcker